Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 december 2018
Status: Aangenomen
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)