Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 december 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)