Gepubliceerd: 19 juni 2015
Indiener(s): Jeroen Recourt (PvdA), Magda Berndsen (D66), Foort van Oosten (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34231-1.html
ID: 34231-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 19 juni 2015

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie).

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het berust.

Van Oosten Recourt Berndsen-Jansen