Gepubliceerd: 12 december 2017
Indiener(s): Foort van Oosten (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34231-8.html
ID: 34231-8

Nr. 8 BRIEF VAN HET LID VAN OOSTEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2017

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Recourt, zijn plaats als tweede initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Kuiken; de plaats van mevrouw Swinkels als derde initiatiefnemer zal in verband met haar vertrek uit de Kamer worden overgenomen door het lid Groothuizen.

Van Oosten