Stemming

Motie van het lid Buitenweg over expliciet onderzoek naar het overschrijden van de termijn van vijf jaar

74,0 %
26,0 %


CU

D66

DENK

VVD

PvdD

SP

SGP

PvdA

FvD

CDA

GL

PVV

50PLUS


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG

Voorgesteld 6 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de alimentatieduur in principe gemaximeerd wordt op vijf jaar tenzij zich omstandigheden voordoen die nopen tot het toepassen van de hardheidsclausule of tenzij anders geregeld bij wet, zoals voor ouders met jongere kinderen;

verzoekt de regering, om bij de voorgenomen evaluatie van de wet expliciet te laten onderzoeken in hoeverre de vijf jaar in de praktijk niet overschreden wordt ondanks de mogelijkheid die de wet hier wel voor biedt, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg


Motie van het lid Buitenweg over expliciet onderzoek naar het overschrijden van de termijn van vijf jaar

2018-12-06
Dossier: 34231
Indiener(s): Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34231-16.html