Gepubliceerd: 26 september 2018
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34231-11.html
ID: 34231-11

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 26 september 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IV wordt «vijf jaren» vervangen door «acht jaren».

Toelichting

Er verandert op grond van het wetsvoorstel niet heel veel aan het alimentatiestelsel, behalve de termijnen. De effecten daarvan zijn op zijn vroegst pas vijf jaar na inwerkingtreding zichtbaar. Een evaluatie van de wet binnen vijf jaar na de inwerkingtreding zal daarom niet veel informatie over de doeltreffendheid en de effecten van de wet opleveren. Daarom regelt dit amendement dat de evaluatie binnen acht jaar na de inwerkingtreding plaatsvindt. De verwachting is dat er pas dan een eerste groep alimentatiegerechtigden gevormd zal zijn van wie de partneralimentatie na verloop van vijf jaar is beëindigd en kan dan bekeken worden hoe het hun vergaat – is er sprake van een toegenomen beroep op de bijstand? Wordt er een beroep gedaan op de hardheidsclausule en hoe worden verlengingsverzoeken door de rechter beoordeeld? Daar zal naar verwachting pas na acht jaar na inwerkingtreding enig zicht op kunnen zijn.

Van Nispen