Gepubliceerd: 11 november 2015
Indiener(s): Foort van Oosten (VVD)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34231-4.html
ID: 34231-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID VAN OOSTEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2015

Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid Berndsen-Jansen haar plaats als derde initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Swinkels.

Van Oosten