Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 31 mei 2016
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)