Stemming

Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

54,7 %
45,3 %


PVV

50PLUS

Van Vliet

CU

GL

Houwers

Klein

SGP

D66

PvdD

GrBvK

SP

GrKÖ

PvdA

VVD

CDA