Wetsvoorstel 34026 - 12 september 2014
Indieners: Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 december 2014
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Agenderen - technische briefing
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd