Stemming

Motie van de leden Lucas en Jadnanansing over de erkenning van leerbedrijven

90,7 %
9,3 %


SP

GL

PvdA

D66

PvdD

50PLUS

PVV

VVD

SGP

Van Vliet

GrKÖ

CU

Klein

CDA

GrBvK


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN LUCAS EN JADNANANSING

Voorgesteld 4 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderwijsinstellingen een deel van de verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming omdat deze onderdeel is van een volwaardige opleiding waarvoor zij bekostigd worden;

overwegende dat de betrokkenheid van opleidingen en docenten bij de erkenning van het leerbedrijf van belang is voor een goede afstemming tussen het onderwijsprogramma en de beroepspraktijkvorming;

overwegende dat de erkenning van leerbedrijven wegens de vele ontwikkelingen in het mbo nu niet wordt overgedragen aan de onderwijsinstellingen;

overwegende dat de Kamer via amendement een voorstel heeft gedaan tot een evaluatie van de wettelijke taak van de SBB om zorg te dragen voor erkenning van de leerbedrijven;

verzoekt de regering, in die evaluatie mee te nemen of de erkenning van leerbedrijven te zijner tijd bij de SBB nog steeds op de beste plek belegd is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Jadnanansing


Motie van de leden Lucas en Jadnanansing over de erkenning van leerbedrijven

2014-12-04
Dossier: 34026
Indiener(s): Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34026-12.html