Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 maart 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief lid / fractie
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief lid / fractie
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)