Stemming

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)

100,0 %
0,0 %


CDA

SGP

PvdD

SP

GrKÖ

Klein

CU

GrBvK

PvdA

Van Vliet

50PLUS

GL

VVD

D66

PVV