Stemming

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)

100,0 %
0,0 %


Van Vliet

VVD

GrKÖ

CU

SGP

PVV

PvdD

SP

50PLUS

D66

GL

PvdA

Klein

GrBvK

CDA