Stemming

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)

100,0 %
0,0 %


SGP

PvdA

CU

GrBvK

CDA

PVV

D66

GL

50PLUS

VVD

GrKÖ

SP

Klein

Van Vliet

PvdD