Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 september 2015
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Brief lid / fractie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanhouden tot ... (commissie)
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)