Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 29 september 2015
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Brief lid / fractie
Brief regering
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)