Stemming

Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

98,7 %
1,3 %


GrBvK

VVD

PVV

D66

PvdD

SP

Houwers

CDA

SGP

Klein

CU

Van Vliet

50PLUS

GrKÖ

GL

PvdA