Stemming

Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

98,7 %
1,3 %


50PLUS

Van Vliet

D66

GL

PVV

GrKÖ

Klein

CU

SGP

Houwers

PvdA

GrBvK

SP

CDA

VVD

PvdD