Nr. 4 BRIEF VAN HET LID BISSCHOP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage 6 november 2014

Hierbij deel ik u mede dat mijn initiatiefwetsvoorstel in het vervolg mede zal worden ondertekend en verdedigd door de leden Van Meenen en Rog.

Bisschop