Wetsvoorstel 33619 - 25 april 2013
Indieners: Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 april 2014
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag van een schriftelijk overleg
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport