Kamerstuk 33619-14

Motie van het lid Ypma over de integrale aanpak uitwerken in het kwaliteitskader en in de opleidingen

Dossier: Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

Gepubliceerd: 27 maart 2014
Indiener(s): Loes Ypma (PvdA)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33619-14.html
ID: 33619-14
Wijzigingen: 33619-17

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID YPMA

Voorgesteld 27 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat «één gezin, één plan, één coördinerend hulpverlener» (de integrale aanpak) belangrijk is om kwetsbare gezinnen en kinderen te ondersteunen en te helpen;

overwegende dat deze integrale aanpak nieuwe vaardigheden vergt van professionals;

overwegende dat professionals opgeleid moeten worden teneinde deze nieuwe vaardigheden te beheersen;

verzoekt de regering, de nieuwe vaardigheden die vereist zijn voor de integrale aanpak van «één gezin, één plan, één coördinerend hulpverlener» uit te werken in het kwaliteitskader en in de opleidingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma