Kamerstuk 33619-17

Gewijzigde motie van het lid Ypma (33619, nr. 14) over de integrale aanpak uitwerken in het kwaliteitskader en in de opleidingen

Dossier: Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

Gepubliceerd: 28 maart 2014
Indiener(s): Loes Ypma (PvdA)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33619-17.html
ID: 33619-17
Origineel: 33619-14

62,7 %
36,7 %

CDA

VVD

Van Vliet

PvdD

PvdA

PVV

Van Klaveren

CU

D66

SP

SGP

BONTES

50PLUS

GL


Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YPMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 1 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat «één gezin-één plan-één coördinerende hulpverlener» (integrale aanpak) belangrijk is om kwetsbare gezinnen en kinderen te ondersteunen en te helpen;

overwegende dat deze integrale aanpak nieuwe vaardigheden vergt van professionals;

overwegende dat professionals opgeleid moeten worden teneinde deze nieuwe vaardigheden te beheersen;

verzoekt de regering, te bevorderen dat de nieuwe vaardigheden die vereist zijn voor de integrale aanpak «één gezin-één plan-één coördinerende hulpverlener» worden uitgewerkt in het kwaliteitskader en in de opleidingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma