Kamerstuk 33619-10

Motie van het lid Kooiman over geen zorg verlenen aan kinderen als men niet is ingeschreven in het kwaliteitsregister

Dossier: Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

Gepubliceerd: 27 maart 2014
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33619-10.html
ID: 33619-10

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 27 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het werken in de jeugdzorg geen beschermd beroep is en dat iedereen zich kan uitgeven voor hulpverlener in de jeugdzorg;

spreekt uit dat het onwenselijk is voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van kinderen dat iedereen zich zomaar voor jeugdhulpverlener mag uitgeven en in die hoedanigheid met kinderen mag werken;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat niemand (al dan niet onder verantwoordelijkheid van een professional) zorg mag verlenen aan kinderen, als deze personen niet ingeschreven staan in het kwaliteitsregister,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman