Kamerstuk 33619-12

Motie van het lid Kooiman over voorkomen dat gemeenten jeugdzorginstellingen opheffen

Dossier: Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

Gepubliceerd: 27 maart 2014
Indiener(s): Nine Kooiman (SP)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33619-12.html
ID: 33619-12

26,7 %
72,7 %

SP

SGP

Van Vliet

PvdA

CU

CDA

PVV

D66

50PLUS

VVD

BONTES

PvdD

Van Klaveren

GL


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 27 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat eerder thuiszorgmedewerkers massaal ontslagen werden om hen vervolgens als goedkopere alfahulp in dienst te nemen, tegen slechtere arbeidsvoorwaarden;

spreekt uit dat het onacceptabel is als jeugdzorgmedewerkers ontslagen worden en in dienst genomen worden als goedkopere zzp'ers om de bezuinigingen in de jeugdzorg op te vangen;

verzoekt de regering, te voorkomen dat gemeenten jeugdzorginstellingen opheffen om vervolgens deze jeugdhulpverleners in dienst te nemen als goedkope zzp'ers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman