Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 juni 2013
Status: Aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport