Stemming

Motie van het lid Ouwehand over actief communiceren over de risico’s

26,7 %
73,3 %


GL

SGP

VVD

PvdD

50PLUS

CU

PVV

D66

SP

CDA

PvdA


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van gifstoffen altijd risico’s met zich brengt voor mens, dier en milieu;

verzoekt de regering, actief te communiceren over de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden middels een voorlichtingscampagne aan particulieren, gemeenten en terreinbeheerders, bedrijven en agrariërs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Motie van het lid Ouwehand over actief communiceren over de risico’s

2013-06-05
Dossier: 33490
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw planten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33490-11.html