Stemming

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

98,7 %
1,3 %


PvdD

50PLUS

SGP

VVD

GL

D66

CDA

PvdA

CU

PVV

SP