Gepubliceerd: 5 juni 2013
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw planten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33490-12.html
ID: 33490-12

19,3 %
80,7 %

50PLUS

PvdD

PvdA

CDA

SP

PVV

D66

GL

SGP

VVD

CU


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het particulier gebruik van rattengif niet is toegestaan, maar het particulier gebruik van muizengif wel;

constaterende dat dit gebruik leidt tot resistentie onder muizen en ratten en tot ophoping van gifstoffen in het milieu;

verzoekt de regering, de toelating voor particulier gebruik van muizengif per direct in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand