Stemming

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 33490, nr.10) over verkoop vanachter de toonbank

25,3 %
74,7 %


GL

SGP

BONTES

SP

PVV

CU

CDA

PvdA

50PLUS

D66

VVD

PvdD


Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 18 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Duitsland de verkoop van bestrijdingsmiddelen aan particulieren alleen vanachter de toonbank is toegestaan;

constaterende dat verkopers van bestrijdingsmiddelen en biociden hierdoor zowel de plicht als de mogelijkheid hebben om consumenten voor te lichten over de risico’s van het gebruik van dergelijke middelen en de voorschriften die zij in acht moeten nemen bij de opslag en het gebruik ervan;

overwegende dat het toepassen van deze regels een goede tussenstap kan zijn naar het uitbannen van het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen door particulieren;

verzoekt de regering, de verkoop van bestrijdingsmiddelen en biociden aan particulieren alleen vanachter de toonbank toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 33490, nr.10) over verkoop vanachter de toonbank

2014-03-13
Dossier: 33490
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: landbouw planten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33490-15.html