Gepubliceerd: 29 mei 2013
Indiener(s): Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
Onderwerpen: landbouw planten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33490-9.html
ID: 33490-9

Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2013

Op woensdag 29 mei 2013 heeft uw Kamer mij bij de Regeling van Werkzaamheden (Handelingen II 2012/13, nr. 88) een verzoek gedaan om een nadere toelichting te geven op mijn verzoek ten aanzien van de planning van de wetsbehandeling biociden.

Uitgangspunt voor mij is dat Uw Kamer bepaalt wanneer debatten worden ingepland en is het dan aan de betrokken bewindspersonen om daar aanwezig te zijn.

Ik acht het van groot belang om plenaire debatten, zoals in dit geval de behandeling van het wetsvoorstel biociden, zorgvuldig en gedegen voor te bereiden, zodat ik alle vragen van uw Kamer goed en volledig kan beantwoorden.

Door een misverstand ben ik tot begin deze week in de veronderstelling geweest dat het debat niet deze week zou plaatsvinden, waardoor het nog niet is voorbereid. Vandaar mijn voorkeur om het debat volgende week (of later) te laten plaatsvinden, zodat ik ook recht kan doen aan het belang dat ik hecht aan een goed debat met uw Kamer.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld