Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 juli 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Amendement
Nota van wijziging
Amendement
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport