Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 juli 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)