Gepubliceerd: 28 maart 2013
Indiener(s): Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33426-7.html
ID: 33426-7

Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2013

Hierbij laat ik u weten dat de beantwoording van het verslag bij het wetsvoorstel «omroepdistributie» (Kamerstukken II 2012/13, 33 426, nr. 5) meer tijd in beslag neemt dan werd voorzien. De redenen daarvoor zijn de samenloop met andere prioritaire wetsvoorstellen tot wijziging van de Mediawet 2008 en de benodigde (interdepartementale) afstemming.

Ik verwacht u de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk in april 2013 te kunnen toesturen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker