Wetsvoorstel 33400-XII - 18 september 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Verslag
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag van een schriftelijk overleg
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)