Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Verworpen

Stemming van 20 november 2012
Status: Verworpen
Brief regering
Stemmen - verworpen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport