Gepubliceerd: 15 november 2012
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33124-17.html
ID: 33124-17

43,3 %
56,7 %

PvdA

SGP

CU

GL

PvdD

VVD

CDA

SP

50PLUS

PVV

D66


Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 15 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 11a, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel g wordt « en» vervangen door een puntkomma.

2. De punt aan het slot van onderdeel h wordt vervangen door «, en».

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • i. gebouwen die verkocht worden krachtens wetsbepaling of bevel des rechters of een executoriale verkoop.

Toelichting

In de situatie van een gedwongen verkoop van de woning is de verplichting voor de verkoper om een energielabel te leveren onuitvoerbaar. Deze verkopen worden daarom uitgezonderd.

Bisschop