Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 juli 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief lid / fractie
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Raad van State en reactie van de indiener(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)