Stemming

Motie Koopmans over een prenotificatieprocedure

48,0 %
52,0 %


CU

GL

CDA

VVD

PvdA

D66

PVV

SGP

GrKH

SP

BRINK

PvdD


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een prenotificatieprocedure voorafgaand aan een officiële melding van een voorgenomen steunmaatregel mogelijk is;

verzoekt de regering, voor het wetsvoorstel tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (33076) inclusief de uitvoeringsregelingen na eventuele aanneming van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer een prenotificatieprocedure op te starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans


Motie Koopmans over een prenotificatieprocedure

2012-07-02
Dossier: 33076
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33076-9.html