Gepubliceerd: 7 november 2011
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33076-1.html
ID: 33076-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 7 november 2011

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van Gerven

Dijsselbloem