Wetsvoorstel 33000-X - 20 september 2011

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Verslag
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
In handen van commissie stellen (algemeen)