Wetsvoorstel 32701 - 18 maart 2011
Indiener: Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 13 oktober 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd