Kamerstuk 32701-28

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Dossier: Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars

Gepubliceerd: 24 september 2012
Indiener(s): Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32701-28.html
ID: 32701-28

Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2012

Bijgaand doe ik u een afschrift van bijgevoegde brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer toekomen over Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) (Kamerstuk 32 701, nr I)*. Dit heb ik toegezegd tijdens een VAO van 14 februari 2012 (Handelingen II 2011/12, nr. 53 item 28, blz 46–48) over de Tijdelijke regeling aan voormalig WWIK-gerechtigden.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom

* Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer