Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Leveren inbreng
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)