Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 april 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Aanhouden tot ... (commissie)
Agenderen - gesprek
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Nota van wijziging
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport