Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 28 mei 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag van een schriftelijk overleg
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
Aanhouden tot ... (commissie)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief regering
Controversieel - controversiële status behouden (commissie)
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport