Wetsvoorstel 32002 -
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 28 mei 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag