Wetsvoorstel 31876 - 27 februari 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 juni 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Ter informatie
Stemmen - uitstellen
Amendement
Amendement
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport