Wetsvoorstel 31876 -
Wijziging Mediawet 2008 en Tabakswet (implementatie richtlijn Audiovisuele mediadiensten)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 juni 2009
Status: Aangenomen
Brief regering