Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 28 juni 2011
Status: Aangenomen (116-30)
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
In handen van commissie stellen (algemeen)
Aanhouden tot ... (commissie)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)