Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 april 2010
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [en afdoen]
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief regering
Brief Kamer
Brief Kamer
Brief lid / fractie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)