Wetsvoorstel 31324-(R1844) - 21 januari 2008
Indiener: Ank Bijleveld (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 januari 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Memorie van toelichting
Voorstel van wet