Stemming

Motie Knops over beperken van de kostenstijging voor gezinnen bij de invoering van "één persoon per paspoort

78,0 %
22,0 %


SGP

CU

D66

CDA

GL

SP

VVD

PvdD

PVV

Verdonk

PvdA


31 324 (R 1844)
Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

nr. 13
MOTIE VAN HET LID KNOPS

Voorgesteld 15 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door het Europees Parlement een voorstel tot wijziging van de Verordening betreffende veiligheidskenmerken in paspoorten aanvaard is, waarbij het beginsel van «één persoon per paspoort» wordt ingevoerd;

voorts constaterende, dat het bijschrijven van kinderen op het paspoort van (een van) de ouders hierdoor onmogelijk wordt;

overwegende, dat invoering van «één persoon per paspoort» niet mag leiden tot onevenredige lastenverzwaring voor gezinnen met kinderen;

verzoekt de regering bij de invoering van «één persoon per paspoort» maatregelen te nemen om de kostenstijging voor gezinnen met kinderen te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops


Motie Knops over beperken van de kostenstijging voor gezinnen bij de invoering van "één persoon per paspoort

2009-01-15
Dossier: 31324-(R1844)
Indiener(s): Raymond Knops (CDA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31324-13.html