Kamerstuk 31324-(R1844)-19

Gew motie Heijnen over beperken van de kosten van het nieuwe paspoort (t.v.v. 31 324, nr. 14)

Dossier: Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

Gepubliceerd: 15 januari 2009
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31324-19.html
ID: 31324-(R1844)-19

92,0 %
8,0 %

SP

PvdA

GL

SGP

PvdD

CU

VVD

PVV

Verdonk

CDA

D66


31 324 (R 1844)
Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

nr. 19
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HEIJNEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 20 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de uitgifte van het nieuwe paspoort is voorzien vanaf 28 juni 2009;

overwegende, dat nog steeds niet duidelijk is hoeveel extra tijd gemoeid zal zijn met het aanvragen en uitgeven van nieuwe paspoorten voor burgers en gemeenten;

overwegende, dat mede daarom ook nog steeds niet duidelijk is hoeveel het nieuwe paspoort gaat kosten;

verzoekt de regering de kosten van het nieuwe paspoort zo veel mogelijk te beperken;

verzoekt de regering de kosten van het nieuwe paspoort vast te stellen en daarover de Kamer te informeren alvorens te beginnen met de uitgifte van het nieuwe paspoort,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen