Kamerstuk 31324-(R1844)-16

Motie Brinkman over een verbod op het dragen van een hoofddoek op een pasfoto op een reisdocument

Dossier: Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

Gepubliceerd: 15 januari 2009
Indiener(s): Hero Brinkman (PVV)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31324-16.html
ID: 31324-(R1844)-16

6,7 %
93,3 %

SGP

GL

PVV

CDA

CU

PvdA

PvdD

VVD

D66

SP

Verdonk


31 324 (R 1844)
Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

nr. 16
MOTIE VAN HET LID BRINKMAN

Voorgesteld 15 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het op de pasfoto van een reisdocument dragen van een hoofddoek of andere hoofdbedekking in Nederland is toegestaan, mits dit geschiedt vanwege godsdienstige of levensbeschouwelijke of medische redenen;

constaterende, dat deze regel een extra veiligheidsrisico oplevert, omdat herkenning van de drager en de tenaamgestelde van het reisdocument door opsporende en controlerende autoriteiten wordt bemoeilijkt;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat wordt verboden om op de pasfoto van een reisdocument een hoofddoek te dragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman