Kamerstuk 31324-(R1844)-20

Nader gew motie Pechtold en Azough over voorkomen van onevenredige lastenverzwaring voor alleenstaanden en mensen zonder kinderen (t.v.v. 31 324, nr. 17)

Dossier: Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

Gepubliceerd: 15 januari 2009
Indiener(s): Alexander Pechtold (D66), Naïma Azough (GL)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31324-20.html
ID: 31324-(R1844)-20

50,7 %
49,3 %

VVD

GL

D66

PvdA

CU

PvdD

SGP

SP

Verdonk

CDA

PVV


31 324 (R 1844)
Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

nr. 20
NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN AZOUGH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 17

Voorgesteld 20 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat invoering van «één persoon per paspoort» niet mag leiden tot onevenwichtige lastenverzwaring;

verzoekt de regering bij de invoering van «één persoon per paspoort» niet alleen alleenstaanden en personen zonder kinderen de eventuele kostenstijging voor hun rekening te laten krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Azough