Stemming

Motie van de leden Den Boer en Diertens over toepassing van de Wet Bibob op de BES-eilanden

100,0 %
0,0 %


50PLUS

vKA

PvdA

PvdD

PVV

GL

VVD

DENK

FvD

D66

SGP

CU

SP

CDA

Van Haga


Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN DEN BOER EN DIERTENS

Voorgesteld 5 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Raad voor de rechtspraak heeft geconstateerd dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) niet van toepassing is op de BES-eilanden;

constaterende dat het op de BES-eilanden een uitdaging is om een adequate infrastructuur in te richten voor bestuurlijke informatie-uitwisseling ten aanzien van een criminele omgeving;

overwegende dat nog weinig zicht bestaat op de mogelijke aard, ernst en omvang van ondermijning van het openbaar bestuur op de BES-eilanden;

verzoekt de regering, te bezien of de Wet Bibob of een op de BES-eilanden toegesneden variant daarop zinvol en wenselijk is, en daarover de Kamer voor 31 december 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer

Diertens


Motie van de leden Den Boer en Diertens over toepassing van de Wet Bibob op de BES-eilanden

2020-03-05
Dossier: 35152
Indiener(s): Monica den Boer (D66), Antje Diertens (D66)
Onderwerpen: bestuur criminaliteit gemeenten openbare orde en veiligheid provincies rijksoverheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35152-8.html