Stemming

Motie van het lid Belhaj c.s. over na aanname van de Rijkswet per direct voorlichting starten

87,2 %
12,8 %


PvdD

CU

PvdA

CDA

D66

PVV

FVD

Van Haga

SP

DENK

VVD

GL

vKA

50PLUS

SGP


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gezien de huidige politieke ontwikkelingen in het VK een no-dealbrexit nog steeds een realistisch scenario is en daarmee de noodzaak van de Rijkswet inperking gevolgen Brexit aanblijft;

overwegende dat in het verleden Nederlanders zijn geconfronteerd met verstrekkende gevolgen voor hun nationaliteit als gevolg van gebrekkige overheidscommunicatie;

overwegende dat Nederlanders in het VK actief geïnformeerd moeten zijn over de inwerkingtreding van deze wet wanneer een no-dealbrexit plaatsvindt, zodat zij direct kunnen handelen;

verzoekt de regering, zorg te dragen dat na aanname van de Rijkswet inperking gevolgen Brexit in beide Kamers per direct de voorlichting over deze wetswijziging voor Nederlanders in het VK gestart kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Özütok

Anne Mulder


Motie van het lid Belhaj c.s. over na aanname van de Rijkswet per direct voorlichting starten

2019-10-29
Dossier: 35130-(R2119)
Indiener(s): Anne Mulder (VVD), Salima Belhaj (D66), Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen: economie europese zaken internationaal migratie en integratie nederlanderschap ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35130-14.html